Khoa Sau đại học

JA slide show

DANH SÁCH GIẢNG VIÊN NƯỚC NGOÀI GIẢNG DẠY CHƯƠNG TRÌNH THẠC SĨ CHÍNH SÁCH & L UẬT THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ

Email In PDF.

Danh sách giảng viên nước ngoài tham gia giảng dạy chương trình Chính sách & Luật Thương mại quốc tế

Lần cập nhật cuối ( Thứ năm, 08 Tháng 1 2015 09:33 ) Đọc thêm...
 

Giới thiệu về chương trình thạc sĩ Chính sách và Luật Thương mại quốc tế

Email In PDF.

CHƯƠNG TRÌNH THẠC SỸ CHÍNH SÁCH VÀ LUẬT THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ

Chương trình đào tạo trình độ Thạc sĩ Chính sách và Luật thương mại quốc tế được triển khai trong khuôn khổ dự án WTI/SECO “Xây dựng thể chế và năng lực cho trung tâm nghiên cứu và đào tạo về Chính sách và Luật thương mại tại các nước đang phát triển do Bộ Kinh tế liên bang Thụy Sĩ tài trợ.

Lần cập nhật cuối ( Thứ tư, 07 Tháng 1 2015 16:21 ) Đọc thêm...
 
You are here: Home Thạc sĩ Chính sách & Luật thương mại quốc tế (WTI)