Khoa Sau đại học

JA slide show

Trường Đại học Ngoại thương tổ chức bảo vệ luận án Tiến sĩ Quản trị kinh doanh cho NCS Nguyễn Quốc Phương

Email In PDF.

Trường Đại học Ngoại thương tổ chức bảo vệ luận án Tiến sĩ Quản trị kinh doanh cho NCS Nguyễn Quốc Phương với đề tài

Lần cập nhật cuối ( Thứ hai, 20 Tháng 11 2017 07:49 ) Đọc thêm...
 

Thông báo lịch bảo vệ luận án tiến sĩ cấp trường của Nghiên cứu sinh Chu Tuấn Linh - Trường Đại học Ngoại thương

Email In PDF.

Trường Đại học Ngoại thương tổ chức bảo vệ luận án tiến sĩ kinh tế cho NCS Chu Tuấn Linh với đề tài

Lần cập nhật cuối ( Thứ hai, 05 Tháng 2 2018 16:42 ) Đọc thêm...
 

Thông báo lịch bảo vệ luận án tiến sĩ cấp trường của Nghiên cứu sinh Trần Tú Uyên - Trường Đại học Ngoại thương

Email In PDF.

Trường Đại học Ngoại thương tổ chức bảo vệ luận án tiến sĩ cho NCS Trần Tú Uyên với đề tài:

Lần cập nhật cuối ( Thứ tư, 20 Tháng 9 2017 05:58 ) Đọc thêm...
 

Thông báo lịch bảo vệ luận án tiến sĩ cấp trường của Nghiên cứu sinh Bùi Thị Thanh Nga - Trường Đại học Ngoại thương

Email In PDF.

Trường Đại học Ngoại thương tổ chức bảo vệ luận án tiến sĩ kinh tế cho NCS Bùi Thị Thanh Nga với đề tài:

Lần cập nhật cuối ( Thứ tư, 20 Tháng 9 2017 05:59 ) Đọc thêm...
 

Thông báo lịch bảo vệ luận án tiến sĩ cấp trường của Nghiên cứu sinh Nguyễn Ngọc Đạt - Trường Đại học Ngoại thương

Email In PDF.

Trường Đại học Ngoại thương tổ chức bảo vệ luận án Tiến sĩ Quản trị kinh doanh cho NCS Nguyễn Ngọc Đạt với đề tài: “Phát triển hoạt động bán sản phẩm lữ hành qua mạng Internet của các công ty du lịch Việt Nam”.

Lần cập nhật cuối ( Thứ năm, 31 Tháng 8 2017 04:16 ) Đọc thêm...
 

Thông báo lịch bảo vệ luận án tiến sĩ cấp trường của Nghiên cứu sinh Cao Thị Hồng Vinh - Trường Đại học Ngoại thương

Email In PDF.

Trường Đại học Ngoại thương tổ chức bảo vệ luận án tiến sĩ kinh tế cho NCS Cao Thị Hồng Vinh với đề tài: “Mối quan hệ qua lại giữa nguồn vốn Đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) và phát triển bền vững của Việt Nam”.

Lần cập nhật cuối ( Thứ năm, 31 Tháng 8 2017 04:16 ) Đọc thêm...
 

Thông báo lịch bảo vệ luận án tiến sĩ cấp trường của Nghiên cứu sinh Phan Thanh Hiệp - Trường Đại học Ngoại thương

Email In PDF.

Trường Đại học Ngoại thương tổ chức bảo vệ luận án Tiến sĩ Quản trị kinh doanh cho NCS Phan Thanh Hiệp với đề tài

Lần cập nhật cuối ( Thứ bảy, 19 Tháng 8 2017 01:32 ) Đọc thêm...
 

Thông báo lịch bảo vệ luận án tiến sĩ cấp trường của Nghiên cứu sinh Vũ Ngọc Xuân - Trường Đại học Ngoại thương

Email In PDF.

Trường Đại học Ngoại thương tổ chức bảo vệ luận án Tiến sĩ Quản trị kinh doanh cho NCS Vũ Ngọc Xuân với đề tài

Lần cập nhật cuối ( Thứ sáu, 06 Tháng 10 2017 11:29 ) Đọc thêm...
 
JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL
You are here: Home Thông tin NCS