Khoa Sau đại học

JA slide show

Đề cương môn học

LUẬN ÁN TIẾN SĨ KINH TẾ CỦA NGHIÊN CỨU SINH NGUYỄN THỊ HOÀNG LAN

Email In PDF.

Khoa sau đại học công bố Luận án tiến sĩ kinh tế của Nghiên cứu sinh Nguyễn Thị Hoàng Lan cùng những tài liệu liên quan đến luận án.

Tải các file liên quan tại đây

Lần cập nhật cuối ( Thứ ba, 17 Tháng 12 2013 09:59 )
 

Đề cương và tài liệu tham khảo môn Croissance externe des entreprises

Email In PDF.

 

Khoa Sau đại học thông báo đề cương và tài liệu môn học Croissance externe des entreprises phiên bản thứ 9 dành cho lớp Master 2 Luật kinh doanh quốc tế khóa 9.

Tải tài liệu tại đây.

Để có thêm tài liệu viết bằng tiếng Pháp, học viên có thể truy cập vào thư viện trực tuyến của trường ĐH François Rabelais de Tours: http://portail.scd.univ-tours.fr/screens/erm_AtoZ.html?CODE_RUBRIQUE=1180940614072&LANGUE=0&RF=1180940614072

 

Lần cập nhật cuối ( Thứ ba, 04 Tháng 5 2010 10:07 ) Đọc thêm...
 

Đề cương và tài liệu môn học Tư pháp quốc tế

Email In PDF.

Khoa Sau đại học thông báo đề cương và tài liệu môn học Tư pháp quốc tế dành cho lớp Master 1 Luật kinh doanh quốc tế phiên bản thứ 9 năm học 2009-2010.

Chi tiết xem tại đây.

Để có thêm tài liệu viết bằng tiếng Pháp, học viên có thể truy cập vào thư viện trực tuyến của trường ĐH François Rabelais de Tours: http://portail.scd.univ-tours.fr/screens/erm_AtoZ.html?CODE_RUBRIQUE=1180940614072&LANGUE=0&RF=1180940614072

Lần cập nhật cuối ( Thứ ba, 04 Tháng 5 2010 08:56 )
 
You are here: Home Đề cương môn học