Khoa Sau đại học

JA slide show

Văn bản pháp quy

QUY ĐỊNH VỀ ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ THẠC SĨ

Email In PDF.

QUY ĐỊNH

Đào tạo trình độ thạc sĩ của Trường Đại học Ngoại thương

(Ban hành kèm theo Quyết định số: 362/QĐ/ĐHNT ngày 25 tháng 03 năm 2016 của Hiệu trưởng Trường Đại học Ngoại thương)

Lần cập nhật cuối ( Thứ tư, 11 Tháng 5 2016 15:19 ) Đọc thêm...
 

QUY ĐỊNH VỀ ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ TIẾN SĨ

Email In PDF.

QUY ĐỊNH

Đào tạo trình độ tiến sĩ

(Ban hành kèm theo Quyết định số 750 /QĐ-ĐHNT  ngày 16 tháng 5 năm 2013 của Hiệu trưởng Trường Đại học Ngoại thương)

Đọc thêm...
 

QUY ĐỊNH VỀ ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ THẠC SĨ

Email In PDF.

QUY ĐỊNH

Đào tạo trình độ thạc sĩ

(Ban hành kèm theo Quyết định số 320 /QĐ-ĐHNT-SĐH ngày 25 tháng 03 năm 2013 của Hiệu trưởng Trường Đại học Ngoại thương)

Lần cập nhật cuối ( Thứ tư, 02 Tháng 4 2014 15:20 ) Đọc thêm...
 
You are here: Home Văn bản pháp quy

Khóa Đào tạo Bồi dưỡng kiến thức