Khoa Sau đại học

JA slide show

THÔNG BÁO MỞ LỚP ÔN THI NĂM 2015

Email In PDF.

Để chuẩn bị cho các đợt thi tuyển sinh sau đại học đợt tháng 5 năm 2015 các chuyên ngành Kinh tế quốc tế, Kinh doanh thương mại, Quản trị kinh doanh, Tài chính - Ngân hàng và Chính sách & Luật TMQT, Trường Đại học Ngoại thương tổ chức lớp ôn thi, cụ  thể như sau:

1. Thời gian

- Thời gian khai giảng: Thông báo sau

- Thời gian học: Từ thứ 2 đến thứ 6 các buổi sáng: 9h00-11h30

- Thời gian đăng ký: Trước ngày 31/03/2015

2. Địa điểm tổ chức lớp học: Trường Đại học Ngoại thương, số 91 phố Chùa Láng, Láng Thượng, Đống Đa, Hà Nội

3. Học phí các chuyên ngành:

a. Đối với chuyên ngành Quản trị kinh doanh

TT

Môn học

Giảng viên

Số buổi

Số tiền

Ghi chú

1

Toán cơ sở

TS Phùng Duy Quang

5

500.000

 

2

Xác suất thống kê

TS Vương Thảo Bình

5

500.000

 

3

Quản trị học

PGS, TS Hoàng Văn Hải

ThS Hoàng Anh Duy

5

500.000

 

4

Tiếng Anh

Ts Nguyễn Thị Dung Huệ

Ts Hoàng Thị Hòa

5

500.000

 

b. Đối với chuyên ngành Kinh tế quốc tế, Kinh doanh thương mại và Tài chính – Ngân hàng

TT

Môn học

GV

Số buổi

Số tiền

Ghi chú

1

Toán cơ sở

TS Phùng Duy Quang ĐHNT

5

500.000

 

2

Xác suất thống kê

TS Vương Thảo Bình ĐHNT

5

500.000

 

3

Kinh tế vi mô

TS Nguyễn Thị Tường Anh

5

500.000

 

4

Kinh tế vĩ mô

TS Hoàng Xuân Bình

TS Nguyễn Thị Thùy Vinh

5

500.000

 

5

Tiếng Anh

TS Nguyễn Thị Dung Huệ

TS Hoàng Thị Hòa

5

500.000

 

c. Đối với chuyên ngành Chính sách và Luật Thương mại quốc tế

TT

Môn học

GV

Số buổi

Số tiền

Ghi chú

1

Pháp luật đại cương

TS Nguyễn Minh Hằng

5

500.000

 

2

Kinh tế vi mô

TS Nguyễn Thị Tường Anh

5

500.000

 

3

Kinh tế vĩ mô

TS Hoàng Xuân Bình

TS Nguyễn Thị Thùy Vinh

5

500.000

 

4

Tiếng Anh

TS Nguyễn Thị Dung Huệ

TS Hoàng Thị Hòa

5

500.000

 

4. Qui mô lớp học: từ đủ 50 học viên đến 100 học viên (trường hợp số lượng học viên không đủ theo qui mô trên, Nhà trường sẽ không tổ chức lớp học).

5. Liên hệ

Khoa Sau đại học – Đại học Ngoại thương, điện thoại 04.32595158 (máy lẻ 215)

- Đăng ký tại Khoa Sau đại học, nộp tiền tại Phòng Kế hoạch tài chính

 

Thông báo lịch khai giảng lơp bổ sung kiến thức

Email In PDF.

Khoa Sau đại học thông báo lịch khai giảng và học lớp bổ sung kiến thức như sau:

Lần cập nhật cuối ( Thứ ba, 13 Tháng 3 2012 15:58 ) Đọc thêm...
 
You are here: Home Lớp đào tạo ngắn hạn