Khoa Sau đại học

JA slide show

Tiến sĩ

CHƯƠNG TRÌNH KHUNG TIẾN SỸ KTTG&QHKTQT

Email In PDF.

Trường Đại học Ngoại thương công bố Chương trình đào tạo trình độ tiến sỹ KTTG & QHKTQT (ban hành kèm Quyết định số 808/2010/QĐ-ĐHNT của Hiệu trưởng trường Đại học Ngoại thương ngày 18/06/2010).

Chi tiết xem dưới đây

Lần cập nhật cuối ( Thứ tư, 22 Tháng 9 2010 16:27 ) Đọc thêm...
 
You are here: Home Tiến sĩ