Khoa Sau đại học

JA slide show

THÔNG BÁO DANH SÁCH THÍ SINH ĐỦ ĐIỀU KIỆN DỰ THI TUYỂN SINH SAU ĐẠI HỌC ĐỢT 1 NĂM 2017

Email In PDF.

Trường Đại học Ngoại thương thông báo danh sách thí sinh đủ điều kiện dự thi tuyển sinh Sau đại học đợt 1 năm 2017.

Xin mời xem danh sách tại đây

Xin trân trọng cảm ơn!


 
You are here: Home Tuyển sinh THÔNG BÁO DANH SÁCH THÍ SINH ĐỦ ĐIỀU KIỆN DỰ THI TUYỂN SINH SAU ĐẠI HỌC ĐỢT 1 NĂM 2017