Khoa Sau đại học

JA slide show

THÔNG BÁO KẾT QUẢ CHẤM PHÚC KHẢO KỲ ĐÁNH GIÁ NLNN THEO KHUNG NLNN 6 BẬC DÙNG CHO VIỆT NAM ĐỢT THÁNG 03 NĂM 2017

Email In PDF.

Trường Đại học Ngoại thương công bố kết quả chấm phúc khảo điểm thi và công bố Quyết định cấp chứng chỉ NN kỳ đánh giá NLNN theo Khung NLNN 6 bậc dùng cho Việt Nam - đợt tháng 03 năm 2017:

Chi tiết vui lòng xem tại file đính kèm:

Kết quả chấm phúc khảo

Quyết định cấp chứng chỉ

Lần cập nhật cuối ( Thứ năm, 20 Tháng 4 2017 08:33 )  
You are here: Home