Khoa Sau đại học

JA slide show

THÔNG BÁO KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC NGOẠI NGỮ THEO KHUNG NĂNG LỰC NGOẠI NGỮ 6 BẬC DÙNG CHO VIỆT NAM - ĐỢT THÁNG 03 NĂM 2017 VÀ NHẬN ĐƠN PHÚC TRA

Email In PDF.

Trường Đại học Ngoại thương công bố kết quả đánh giá năng lực ngoại ngữ theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam - Đợt tháng 03 năm 2017 và nhận đơn phúc tra (tải đơn phúc trathông báo phúc tra) từ ngày 04/04/2017 đến ngày 13/04/2017, kết quả vui lòng xem file đính kèm tại đây

Lần cập nhật cuối ( Thứ ba, 04 Tháng 4 2017 09:40 )  
You are here: Home Điểm thi THÔNG BÁO KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC NGOẠI NGỮ THEO KHUNG NĂNG LỰC NGOẠI NGỮ 6 BẬC DÙNG CHO VIỆT NAM - ĐỢT THÁNG 03 NĂM 2017 VÀ NHẬN ĐƠN PHÚC TRA